Marketing & Communicatie Linchpin

November 4, 2022

Er loopt een rode draad door je leven, of beter gezegd “een groene draad”: je beseft dat deze wereld dringend nood heeft aan echte duurzaamheid, en je vraagt je af hoe jij daar op een bijzondere manier aan kan bijdragen. Om dingen in beweging te krijgen waar ze eerder vast leken te zitten. Wat in tijdschriften en op sociale media wordt gesuggereerd of gedroomd over onze toekomst, wil jij gewoon omzetten in realiteit. De realiteit van “De Nieuwe Kunststof Economie”. Met een team van experts en winnaars om je heen.
Als jij dat bent, wordt deze pagina misschien wel een gedenkwaardige in je leven. En in dat van ons allemaal.

Wie ben jij?

• Je roept jezelf als PR én green rebel een weg naar de bio-economie
• Je goochelt met (bio)woorden tot hypnose toe, in het Engels en in het Nederlands
• Je hebt een oog voor kleur en stijl en “verpakt de boodschap” op een aantrekkelijke manier.
• Met slimme hacks weet je als David de Goliaths te verrassen.
• Je neemt zowel de interne als de externe partners mee op sleeptouw
• Je kan goed om met deadlines en last-minute wijzigingen en werkt occasioneel in het weekend of ’s avonds.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma met minstens 3 jaar ervaring in content marketing. Ervaring in digital marketing is een pluspunt.

Jouw rol?

• Enthousiast. Je gelooft dat bioplastics de enige weg vooruit is en doet fossiele gewoontes heel ouderwets aanvoelen. Je werkt (semi-)activistisch mee aan de klimaatoplossing i.p.v. het probleem en weet anderen te inspireren.
• Veelzijdig. Het ene moment werk je strategisch aan een marketingplan, het andere moment sta je de pers bevlogen te woord of vloeit er een staaltje topcommunicatie uit je pen.
• Can do. Je gaat steeds op zoek naar nieuwe marketingopportuniteiten, weet leads en klanten te overtuigen met je beklijvende teksten, verbetert steeds weer de vindbaarheid en de weg naar B4Plastics en maakt van elk beursdeelname een statement.

Functieomschrijving

Als marketing en communicatie linchpin geloof je dat bioplastics de toekomst is en durf je out-of-the –box te denken. Je positioneert samen met het sales team B4P in de internationale markt van innovatieve bedrijven.

Je stippelt een marketingstrategie uit met een duurzame en inspirerende visie, creëert brand awareness en vertegenwoordigt B4Plastics zowel online als offline. Je brengt B4P op een unieke manier naar buiten, neemt als ambassadeur deel aan events en kwalificeert aantrekkelijke opdrachten. Ook de interne teams kunnen met hun marketingvraagstukken bij jou terecht.

Wat bieden wij?

Een professionele en bovengemiddelde innovatieve omgeving met toonaangevende wereldwijde partners die wereldnieuwe producten verkopen. Je kan rekenen op een competitief salarispakket, een duurzame samenwerking en een collegiale werksfeer. Een zinvolle job, waar we samen de kunststofindustrie naar een ongekend hoog niveau van ecologie tillen. Tewerkstelling kan zowel in onze hub in Gent als in Dilsen-Stokkem.

Contacteer ons via heroes@b4plastics.com en overtuig ons op een rebelse manier van je groene missie bij B4P!

MARKETING & COMMUNICATION LINCHPIN (ENG)

There is a red line in your life, or better said “a green line”. You realize that this world desperately needs true sustainability, and you wonder how you can contribute to it in a special way. To get things moving where they seemed stuck before. What magazines and social media suggest or dream about our future, you just want to turn into reality. The reality of “The New Plastic Economy.” With a team of experts and winners around you.

If that’s you, this page may become a memorable one in your life. And in all of ours.

We’re looking for a talented and competitive marketing & communication linchpin who thrives in a fast-moving and dynamic environment.

Who are you?

– You call yourself a PR and green rebel on your way to the bio-economy.
– You juggle with (bio)words to the point of hypnosis, in English and in Dutch
– You have an eye for color and style and “package the message” in an attractive way.
– With clever hacks, you know how to surprise the Goliaths like David.
– You take both internal and external partners in tow
– You cope well with deadlines and last-minute changes and occasionally work weekends or evenings.
– You have a bachelor’s or master’s degree with at least 3 years of experience in content marketing. Experience in digital marketing is a plus.

Your role?

– Enthusiastic. You believe that bioplastics is the only way forward and make fossil habits feel very old-fashioned. You work (semi-)activistically on the climate solution instead of the problem and know how to inspire others.
– Versatile. One moment you are working strategically on a marketing plan, the next moment you are speaking enthusiastically to the press or a piece of top communication flows from your pen.
– Can do. You are always looking for new marketing opportunities, know how to convince leads and clients with your captivating texts, improve findability and the way to B4Plastics and make a statement with every trade fair participation.

Job Description

As a marketing & communication linchpin, you believe that bioplastics is the future and dare to think out of the box. Together with the sales team you position B4P in the international market of innovative companies.

You outline a marketing strategy with a sustainable and inspiring vision, create brand awareness and represent B4Plastics both online and offline. You present B4P in a unique way, participate as an ambassador in events and qualify attractive assignments. Internal teams can also come to you with their marketing questions.

Who are you?

– You call yourself a PR and green rebel on your way to the bio-economy.
– You juggle with (bio)words to the point of hypnosis, in English and in Dutch
– You have an eye for color and style and “package the message” in an attractive way.
– With clever hacks, you know how to surprise the Goliaths like David.
– You take both internal and external partners in tow
– You cope well with deadlines and last-minute changes and occasionally work weekends or evenings.
– You have a bachelor’s or master’s degree in communications or marketing with at least 5 years of experience in content and digital marketing

What we offer.

A professional and above average innovative environment with leading global partners selling world-new products. You can count on a competitive salary package, a sustainable partnership and a collegial working atmosphere. A meaningful job, where together we take the plastics industry to unprecedented levels of ecology. Employment is possible both in our hub in Ghent and in Dilsen-Stokkem.

Contact us via heroes@b4plastics.com and convince us in a rebellious way of your green mission at B4P!

Share:

Apply now

Change our tomorrow together with B4Plastics!

Quick