Process Engineer

September 22, 2022

Wie ben jij?

Als Process Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en opvolgen van nieuwe processen en machines. Daarnaast optimaliseer je de bestaande processen en begeleid en ondersteun je de operatoren.

Job verantwoordelijkheden

 • Maken van een proces/productie-ontwerp rekening houdend met de klantvraag en de geldende milieu-en veiligheidsnormen.
 • Technisch advies bieden bij selectie van leveranciers.
 • Inbedrijfstelling van machines en optimalisatie van processen, energierecuperaties.
 • Veiligheidsvoorschriften ontwerpen ten behoeve van de productie en het werkproces voor de operator en de productieomgeving.
 • Ondersteuning van experimentele testen bij leveranciers en klanten.

Vereisten

 • Verantwoordelijk, flexibel, ordelijk, autonoom werken.
 • ‘Hands-on’ mentaliteit
 • Openstaan voor feedback voor persoonlijke en professionele groei.
 • Diploma: Master in de Industriële Wetenschappen Chemie of Electro-Mechanica
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in nederlands en engels. Kennis van het duits is een plus

Wie zijn wij?

Wij zijn B4Plastics (www.b4plastics.com), één van de snelst groeiende bioplastics bedrijven ter wereld, willen de kunststof industrie begeleiden naar de Nieuwe Kunststof Economie: nieuwe eco-kunststoffen design-en vanaf een wit blad papier, prototypes maken voor partners en voor onze eigen producten, en opschalen naargelang de markt de smaak te pakken krijgt. Onze Technologie Platformen zoals FortePlastics en TriggerPlastics zijn daarbij onze differentiërende troeven in dit avontuur.

Wat bieden we?

Een professionele, innovatieve omgeving met partners die op hun gebied marktleiders zijn, waarbij dagelijkse inspanning en belevenis troef zijn, terwijl je van een competitief salarispakket en van je eigen lange-termijn ontwikkeling geniet. Je zult rechtstreeks vanuit de gloednieuwe labo’s en productiehal in Dilsen-Stokkem (B) werken.

Jouw job zal op een doeltreffende manier impact hebben op de huidige kunststof industrie, om het versneld te transformeren tot een ongezien hoog ecologisch niveau.

 

____

 

Who are you?

As Process Engineer, you are responsible for designing, implementing and monitoring new processes and machines. In addition, you optimize existing processes and supervise and support the operators.

Job Responsibilities

 • Creating process/production design taking into account customer demand and applicable environmental and safety standards.
 • Offering technical advice on supplier selection.
 • Start-up of machines and optimisation of processes, energy recuperation.
 • Creating safety regulations for production and the work process for the operator and the production environment.
 • Supporting experimental testing at suppliers and customers.

Requirements

 • Responsible, eager to learn, flexible, orderly, punctual, independent.
 • Willing to work ‘hands on’.
 • Open to feedback with a view to personal and professional growth.
 • Required degree: Master’s degree in Industrial Sciences Chemistry or Electro-Mechanics.
 • Excellent written and oral communication skills in Dutch and English. Knowledge of German is a plus

Who are we?

We are B4Plastics (www.b4plastics.com), one of the fastest growing bioplastics companies in the world, and we want to guide the plastics industry to the New Plastics Economy: designing new eco-plastics from scratch, prototyping them for partners and own products, and upscaling them as the market demands. Our novel Technology Platforms such as FortePlastics and TriggerPlastics are our differentiators in this adventure.

What do we offer?

A professional and above-average innovative environment with leading global partners targeting world-new products, bringing everyday’s sweat and joy, while securing your competitive salary package and your development for long term employment. You will be working directly from the brand-new labs and offices in Dilsen-Stokkem (B).

Your job will directly impact the plastics industry and transition it to an unprecedented high level of ecology.

Share:

Apply now

Change our tomorrow together with B4Plastics!

Quick