Process Operator (spontane sollicitatie – geen openstaande vacature)

September 9, 2022

Wie ben jij?

Er is een “groene draad” in je leven. Je beseft dat deze wereld aan veel meer duurzaamheid toe is, en je vraagt je af hoe jij daar op een bijzondere manier aan kunt bijdragen. Om dingen in beweging te zetten waar ze eerder vast leken te zitten. Wat in tijdschriften en op sociale media wordt gesuggereerd of gedroomd over onze toekomst, wil je gewoon omzetten in realiteit. De realiteit van “The New Plastics Economy”. Met een team van experts naast je. Als jij dat bent, wordt deze pagina misschien wel een gedenkwaardige in je leven. En in het onze. Wij zijn op zoek naar een getalenteerde en competitieve Proces Operator die gedijt in een bewegende en dynamische omgeving.

Als procesoperator ben je verantwoordelijk voor het produceren van B4Plastics-materialen en voer je zelfstandig experimenten uit. Je vertaalt labo processen naar reproduceerbare industriële processen voor de oplevering van nieuwe biopolymeren voor externe, interne en subsidieprojecten, volgens de aangegeven noden en wensen van de klant.

Job verantwoordelijkheden

 • Speel een fundamentele rol in het bereiken van onze ambitieuze doelstellingen voor onze klanten.
 • Opvolgen van de veiligheidsprotocollen aan de machines.
 • Uitvoeren van preventief onderhoud aan de pilot apparatuur.
 • Productie uitvoeren volgens receptuur.
 • Monitoren van de voorraad grondstoffen, tussenproducten en afgewerkte producten.
 • Zelfstandig uitvoeren van experimenten voor optimalisatie.
 • Vertalen van labo processen naar reproduceerbare industriële processen.
 • Up to date blijven in het vakgebied.
 • Rapporteren en archiveren van resultaten.
 • Uitvoering van de upscaling in het lab.
 • Veiligheid bewaken en alarmeren.

Vereisten

 • Reeds een eerste werkervaring of sterke motivatie na behalen van je diploma in procestechnieken.
 • Verantwoordelijk, leergierig, flexibel, ordelijk, punctueel, zelfstandig.
 • ‘Hands-on’ willen werken en openstaan voor feedback voor persoonlijke en professionele groei.
 • Grote interesse voor het labowerk en bijleren om te werken met bepaalde analyseapparaten zoals NMR, GPC, GC, IR,… ook bijv. EHBO, specifiek BIO polymeerchemie.
 • Uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden, voor het notuleren van de (vernieuwde) recepturen.
 • Duidelijke mondelinge communicatievaardigheden voor overdracht van recepturen en teamwork in de afdeling.
 • Vermogen om te multitasken, prioriteiten te stellen en effectief met tijd om te gaan.
 • Schoolverlater met wetenschappelijke opleiding of min 2 jr relevante werkervaring.
 • Vereist diploma: Bachelor chemie of procestechniek of algemene chemie, Specialisatie: chemie, organische chemie.

Wie zijn wij?

Wij zijn B4Plastics (www.b4plastics.com), één van de snelst groeiende bioplastics bedrijven ter wereld, en willen de kunststof industrie begeleiden naar de Nieuwe Kunststof Economie: nieuwe eco-kunststoffen design-en vanaf een wit blad papier, prototypes maken voor partners en voor onze eigen producten, en opschalen naargelang de markt de smaak te pakken krijgt. Onze Technologie Platformen zoals FortePlastics en TriggerPlastics zijn daarbij onze differentiërende troeven in dit avontuur.

Wat bieden we?

Een professionele en bovengemiddeld innovatieve omgeving met partners die op hun gebied marktleiders zijn, waarbij dagelijkse inspanning en belevenis troef zijn, terwijl je van een competitief salaris pakket en van je eigen lange-termijn ontwikkeling geniet. Je zult rechtstreeks vanuit de gloednieuwe labo’s en kantoren in Dilsen-Stokkem (B) werken.

Jouw job zal op een doeltreffende manier impact hebben op de huidige kunststof industrie, om het versneld te transformeren tot een ongezien hoog ecologisch niveau.

 

____

 

Who are you?

There is a red line in your life, or better said “a green line”. You realize that this world is up for much more sustainability, and you wonder how you can contribute to that in an exceptional way. To move things where they before seemed stuck. What is suggested or dreamed in journals and on social media about our future, you just want to turn into reality. The reality of the New Plastics Economy. With a team of experts beside you.
If that is you, this page might become a memorable one in your life. And in ours. If that’s you, reading this page could turn out to be a memorable moment in your life. And in ours. We’re looking for a talented and competitive Process Operator who thrives in a fast-moving and dynamic environment.

As a process operator you will be responsible for producing B4Plastics materials and you will conduct experiments independently. You will convert lab processes into reproducible industrial processes for the delivery of new biopolymers for external, internal and subsidy projects, according to the needs and wishes expressed by the customer.

Job Responsibilities

 • Playing a fundamental role in the achievement of our ambitious goals for our customers.
 • Following the safety protocols for the machinery.
 • Carrying out preventive maintenance on the pilot equipment.
 • Carrying out production activity according to recipe.
 • Monitoring the stock of raw materials and intermediate and finished products.
 • Conducting experiments independently for optimisation.
 • Converting lab processes into reproducible industrial processes.
 • Staying up to date with developments in the field.
 • Reporting and archiving results.
 • Implementing the upscaling in the lab.
 • Monitoring safety and raising the alarm if necessary.

Requirements

 • Initial work experience or a high level of motivation after graduating in process engineering.
 • Responsible, eager to learn, flexible, orderly, punctual, independent.
 • Willing to work ‘hands on’ and open to feedback with a view to personal and professional growth.
 • Strong interest in lab work and learning to work with analytical equipment such as NMR, GPC, GC, IR, etc. as well as, e.g., first aid, and specifically biopolymer chemistry.
 • Excellent written communication skills, for recording recipes (including modified ones).
 • Clear oral communication skills for recipe transfer and teamwork in the department.
 • Ability to multitask, prioritise and manage time effectively.
 • School leaver with scientific education or at least 2 years of relevant work experience.
 • Required degree: Bachelor of Chemistry or Process Engineering or General Chemistry, Specialisation: Chemistry, Organic Chemistry.

Who are we?

We are B4Plastics (www.b4plastics.com), one of the fastest growing bioplastics companies in the world, and we want to guide the plastics industry to the New Plastics Economy: designing new eco-plastics from scratch, prototyping them for partners and own products, and upscaling them as the market demands. Our novel Technology Platforms such as FortePlastics and TriggerPlastics are our differentiators in this adventure.

What do we offer?

A professional and above-average innovative environment with leading global partners targeting world-new products, bringing everyday’s sweat and joy, while securing your competitive salary package and your development for long term employment. You will be working directly from the brand-new labs and offices in Dilsen-Stokkem (B).

Your job will directly impact the plastics industry and transition it to an unprecedented high level of ecology.

Share:

Apply now

Change our tomorrow together with B4Plastics!

Quick