R&D Manager

May 12, 2021

Who are you?

There is a red line in your life, or better said “a green line”. You realize that this world is up for much more sustainability, and you wonder how you can contribute to that in an exceptional way. To move things where they before seemed stuck. To co-create new plastic grades with exclusive features together with believers around you. What is suggested or dreamed in journals and on social media about our future, you just want to turn into reality. The reality of the New Plastics Economy. With a team of experts beside you.

If that is you, this page might become a memorable one in your life. And in ours.

What qualifies you?

You have at least 5 years of experience within R&D and application/product development in the polymer and/or materials industry or a PhD within the field of Organic Chemistry, Biotechnology, or Polymeric Chemistry. You have a strong and broad scientific expertise, which enables you to quickly make things your own and rapidly come up with innovative ideas. You are also able to easily transmit this to other scientists and can support them both theoretically and practically in the lab. As you love to explore new chemical pathways and experimental designs, this is where you feel at home. A post-doc experience(s), hands-on know-how of upscaling to pilot scale (to 100 kg) and/or a background related to enzyme research are considered as a plus.

Your boundless energy and optimism to radically rethink the molecular architectures of the fossil-based era will be B4Plastics fuel to kickstart a green future. You are talented in synthetic organic chemistry and have an intuitive understanding of the structure-function relationship of macromolecular chemistry. Ideally, you have experience in linking the polymer chemistry to desired material characteristics for processing and formulating the material into an end product or application.

It is not your job – it is your mission to reduce the impact of the future plastics economy on the anthropogenic era. You have a proven track-record of leadership qualities within a highly collaborative cross-functional environment involving global customers, state-of-the-art laboratories or research institutes, and manufacturing sites. Besides this, you are a natural in communicating in both written or spoken language (at least English and Dutch). But most importantly, for you there is nothing more motivating than to become the corner stone of the R&D B4P team, where you will guide and support both team growth and personal and professional development of the team members. Finally, you look forward to discuss and challenge new client requests with the B4P sales team on their feasibility within the expertise and R&D/pilot potential at B4Plastics.

Who are we?

We are B4plastics (www.b4plastics.com), one of the fastest growing bioplastics companies in the world, and we want to guide the plastics industry to the New Plastics Economy: designing new eco-plastics from scratch, prototyping them for partners and own products, and upscaling them as the market demands. Our novel Technology Platforms such as FortePlastics and TriggerPlastics are our differentiators in this adventure.

What do we offer?

A professional and above-average innovative environment with leading global partners targeting world-new products, bringing everyday’s sweat and joy, while securing your competitive salary package and your development for long term employment. You will be working directly from the brand-new labs and offices in Dilsen-Stokkem (B).

Your job will directly impact the plastics industry and transition it to an unprecedented high level of ecology.

____

Wie ben jij?

Er is een rode draad doorheen jouw leven, of beter gezegd “een groene draad”. Je realiseert je dat deze wereld toe is aan veel meer duurzaamheid, en je vraagt je af hoe je daar op een buitengewone manier kan aan bijdragen. Om dingen in beweging te krijgen die vast lijken te zitten. Om nieuwe kunststoffen te produceren met nieuwe eigenschappen, samen met believers om je heen. De suggesties of dromen die je leest over de toekomst van onze aarde in kranten of op sociale media, wil je eigenlijk zelf in de hand nemen en tot realiteit omtoveren. De realiteit van de Nieuwe Kunststof Economie. Met een team van experts naast je.

Als jíj dit bent, kan deze pagina wel eens onvergetelijk worden in je leven. En in het onze.

Wat kwalificeert jou?

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen R&D en applicatie-/productontwikkeling in de polymeer- en/of materialenindustrie of een PhD binnen het vakgebied Organische Chemie, Biotechnologie of Polymeerchemie. Je hebt een sterke en brede wetenschappelijke expertise, waardoor je je snel eigen kunt maken en met vernieuwende ideeën komt. Ook ben je in staat dit gemakkelijk door te geven aan andere wetenschappers en kan je hen zowel theoretisch als praktisch ondersteunen in het lab. Omdat je graag nieuwe chemische paden en experimentele ontwerpen verkent, voel je je hier thuis. Een post-doc ervaring(en), hands-on knowhow van opschaling naar pilootschaal (tot 100 kg) en/of een achtergrond gerelateerd aan enzymonderzoek worden als een pluspunt beschouwd.

Jouw ongeremde energie en optimisme om de moleculaire architecturen van het fossiele tijdperk radicaal te innoveren, zal de brandstof van B4Plastics zijn om de groene motor te (kick)starten! Jij bent een “natural” binnen synthetisch organic chemie en hebt een intuitief begrip voor het begrijpen van structuur-functie relaties binnen macromoleculaire chemie. Idealiter heb je ervaring met het koppelen van de polymeerchemie aan gewenste materiaaleigenschappen voor het verwerken en formuleren van het materiaal tot een eindproduct of toepassing.

Het is niet jouw baan – het is jouw missie om de impact van de toekomstige plastics economie op het antropogene tijdperk te verminderen. Jij hebt een bewezen verdienste van leiderschapskwaliteiten binnen een multidisciplinair, internationale omgeving met klanten, state-of-the-art laboratoria, onderzoeksinstellingen, en industriele productielocaties. Bovendien, ben jij een een snelle communicator in schrift als gesproken woord (minstens in Engels en Nederlands). Jij bent enorm gemotiveerd om te fungeren als hoeksteen van het R&D B4Plastics team, waar je zowel de teamgroei als de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teamleden begeleidt en ondersteunt. Ten slotte kijk je er naar uit om nieuwe klantverzoeken te bespreken en uit te dagen met het B4P-verkoopteam op hun haalbaarheid binnen de expertise en het R&D/pilot-potentieel bij B4Plastics.

Wie zijn wij?

Wij zijn B4plastics (www.b4plastics.com), één van de snelst groeiende bioplastics bedrijven ter wereld, en willen de kunststof industrie begeleiden naar de Nieuwe Kunststof Economie: nieuwe eco-kunststoffen designen vanaf een wit blad papier, prototypes maken voor partners en voor onze eigen producten, en opschalen naargelang de markt de smaak te pakken krijgt. Onze Technologie Platformen zoals FortePlastics en TriggerPlastics zijn daarbij onze differentiërende troeven in dit avontuur.

Wat bieden we?

Een professionele en bovengemiddeld innovatieve omgeving met partners die op hun gebied marktleiders zijn, waarbij dagelijkse inspanning en belevenis troef zijn, terwijl je van een competitief salaris pakket en van je eigen lange-termijn ontwikkeling geniet. Je zult rechtstreeks vanuit de gloednieuwe labo’s en kantoren in Dilsen-Stokkem (B) werken.

Jouw job zal op een doeltreffende manier impact hebben op de huidige kunststof industrie, om het versneld te transformeren tot een ongezien hoog ecologisch niveau.

Share:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Apply now

Change our tomorrow together with B4Plastics!

Quick