R&D Scientist

June 7, 2022

Who are you?

There is a red line in your life, or better said “a green line”. You realize that this world is up for much more sustainability, and you wonder how you can contribute to that in an exceptional way. To move things where they before seemed stuck. To co-create new plastic grades with exclusive features together with believers around you. What is suggested or dreamed in journals and on social media about our future, you just want to turn into reality. The reality of the New Plastics Economy. With a team of experts beside you.

If that is you, this page might become a memorable one in your life. And in ours.

What qualifies you?

 • You have obtained a PhD within the field of Applied Biocatalysis, with a minimum of 3 years work experience in the industry.
 • You have a strong and broad scientific expertise, which enables you to quickly make things your own and rapidly come up with innovative ideas.
 • You are also able to easily transmit this knowledge to other scientists and can support them both theoretically and practically in the lab.
 • As you love to explore new chemical pathways and experimental designs, this is where you feel at home.
 • A post-doc experience, hands-on know-how of upscaling to pilot scale (to 100 kg) and/or a polymer/materials background are considered as a plus.

What other personal & professional skills do you have?

 • Your boundless energy and optimism to radically rethink the enzymatic synthesis and degradation of novel bioplastics will be B4Plastics fuel to kickstart a green future.
 • You have strong analytical skills.
 • You are talented in understanding degradation pathways and monitoring thereof. For example you dig deeper into (intermediate) toxicology profiles. Ideally, you also have an extensive comprehension of enzymatic material synthesis.
 • It is not your job – it is your mission to reduce the impact of the future plastics economy on the anthropogenic era.
 • You have a proven track-record of project management qualities within a highly collaborative cross-functional environment involving global customers, state-of-the-art laboratories or research institutes, and manufacturing sites, such as (EU) subsidy projects.
 • Besides this, you are a natural in communicating in both written or spoken language (at least English and Dutch).
 • But most importantly, for you there is nothing more motivating than to become the next R&D expert to B4P team.
 • Since you are a team player, you look forward to sharing your knowledge and expertise to boost B4Plastics mission in the New Plastics Economy.

Who are we?

We are B4plastics (www.b4plastics.com), one of the fastest growing bioplastics companies in the world, and we want to guide the plastics industry to the New Plastics Economy: designing new eco-plastics from scratch, prototyping them for partners and own products, and upscaling them as the market demands. Our novel Technology Platforms such as FortePlastics and TriggerPlastics are our differentiators in this adventure.

What do we offer?

A professional and above-average innovative environment with leading global partners targeting world-new products, bringing everyday’s sweat and joy, while securing your competitive salary package and your development for long term employment. You will be working directly from the brand-new labs and offices in Dilsen-Stokkem (B).

Your job will directly impact the plastics industry and transition it to an unprecedented high level of ecology.

 

____

 

Wie ben jij?

Er is een rode draad doorheen jouw leven, of beter gezegd “een groene draad”. Je realiseert je dat deze wereld toe is aan veel meer duurzaamheid, en je vraagt je af hoe je daar op een buitengewone manier kan aan bijdragen. Om dingen in beweging te krijgen die vast lijken te zitten. Om nieuwe kunststoffen te produceren met nieuwe eigenschappen, samen met believers om je heen. De suggesties of dromen die je leest over de toekomst van onze aarde in kranten of op sociale media, wil je eigenlijk zelf in de hand nemen en tot realiteit omtoveren. De realiteit van de Nieuwe Kunststof Economie. Met een team van experts naast je.

Als jíj dit bent, kan deze pagina wel eens onvergetelijk worden in je leven. En in het onze.

Wat kwalificeert jou?

 • Je hebt een doctoraat binnen het vakgebied Toegepaste Biokatalyse en minstens 3 jaar werkervaring in de industrie.
 • Je hebt een sterke en brede wetenschappelijke expertise, waardoor je je snel eigen kunt maken en snel met vernieuwende ideeën komt.
 • Ook ben je in staat deze kennis gemakkelijk over te dragen aan andere wetenschappers en kan je hen zowel theoretisch als praktisch ondersteunen in het lab.
 • Omdat je graag nieuwe chemische paden en experimentele ontwerpen verkent, voel je je hier thuis.
 • Een post-doc ervaring, hands-on knowhow van opschaling naar piloot schaal (tot 100 kg) en/of een polymeer/materialen achtergrond worden als een pluspunt beschouwd.

Welke andere persoonlijke en professionele kennis en kunde heb jij nog?

 • Jouw ongeremde energie en optimisme om de enzymatische synthese en afbraak van nieuwe bioplastics radicaal te heroverwegen, zal de brandstof van B4Plastics zijn om de groene motor te (kick)starten!
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden.
 • Je bent getalenteerd in het begrijpen van afbraakpaden en het monitoren daarvan, bijvoorbeeld door dieper te graven in (tussen)toxicologische profielen. Idealiter heb je ook een uitgebreid begrip van enzymatische materiaalsynthese.
 • Dit is niet een job, maar het is jouw missie om de impact van de toekomstige plasticeconomie op het antropogene tijdperk te verminderen.
 • Je hebt een bewezen verdienste van projectmanagement kwaliteiten binnen een zeer collaboratieve, multifunctionele omgeving met wereldwijde klanten, ultramoderne laboratoria of onderzoeksinstituten en productielocaties, zoals (EU) subsidieprojecten.
 • Bovendien, ben jij een vlotte communicator in schrift als gesproken woord (minstens in Engels en Nederlands).
 • Je bent enorm gemotiveerd om de volgende R&D-expert van het B4P-team te worden.
 • Omdat je een teamspeler bent, kijk je er naar uit om je kennis en expertise met de groep te delen om de missie van B4Plastics in de New Plastics Economy te stimuleren.

Wie zijn wij?

Wij zijn B4plastics (www.b4plastics.com), één van de snelst groeiende bioplastics bedrijven ter wereld, en willen de kunststof industrie begeleiden naar de Nieuwe Kunststof Economie: nieuwe eco-kunststoffen design-en vanaf een wit blad papier, prototypes maken voor partners en voor onze eigen producten, en opschalen naargelang de markt de smaak te pakken krijgt. Onze Technologie Platformen zoals FortePlastics en TriggerPlastics zijn daarbij onze differentiërende troeven in dit avontuur.

Wat bieden we?

Een professionele en bovengemiddeld innovatieve omgeving met partners die op hun gebied marktleiders zijn, waarbij dagelijkse inspanning en belevenis troef zijn, terwijl je van een competitief salaris pakket en van je eigen lange-termijn ontwikkeling geniet. Je zult rechtstreeks vanuit de gloednieuwe labo’s en kantoren in Dilsen-Stokkem (B) werken.

Jouw job zal op een doeltreffende manier impact hebben op de huidige kunststof industrie, om het versneld te transformeren tot een ongezien hoog ecologisch niveau.

Share:

Apply now

Change our tomorrow together with B4Plastics!

Quick